مدرسان

آموزشگاه بوی گل

خانم مهندس سعیده صداقتی

مدرس گیاهان آپارتمانی و نگهداری گلخانه های زینتی

کارشناس گیاه پزشکی وکارشناس ارشد میوه کاری ازدانشگاه علوم تحقیقات دارای ده سال سابقه تدریس گیاهان آپارتمانی ونگهداری گلخانه های زینتی در شهرداری تهران دارای مدرک مدیریت گلخانه ازسازمان نظام مهندسی کشاورزی زیرنظر اولین کمپانی گل وگیاه ایران

آقای امین فاخریان

مدرس گل آرایی

تحصیلات. دیپلم رشته تصویر سازی و گل آرایی گواهی مهارت بین المللی سازمان فنی و حرفه ای در رشته گل آرایی گواهی مهارت گل آرایی از دانشگاه گردشگری بنیاد تهران دارای پروانه کسب در رشته گل فروشی ۲۰ سال سابقه کاری در زمینه گل آرایی

خانم دکتر ابدالی

مدرس گل آرایی

کسب رتبه اول در پایان دوره کارشناسی ارشد ، دکترای گیاهان زینتی و فضای سبز از دانشگاه علوم تحقیقات ، نویسنده بیش از ۲۰ مقاله مرتبط با موضوعات تخصصی گل و گیاه، شرکت در ۱۹ دوره تخصصی مرتبط با گل و گیاه ، مشاوره و همکاری در ۵ طرح تحقیقاتی کشور