خانم زندی

آدرس پستی :

تهران – توحید – خیابان شهید طوسی – پلاک ۱۰۰ – واحد ۳

لئوناردو بوناچی

مدرک گل آرایی از سازمان فنی حرفه ای

مدرک گل سازی از سازمان فنی حرفه ای

مدرک مروارید بافی از سازمان فنی حرفه ای

مهارت ها

  • مدرس گل آرایی با گل طبیعی
  • مدرس گل آرایی با گل مصنوعی
  • طراح و دیزاینر گل

بزودی