خانم مهندس سعیده صداقتی

آدرس پستی :

تهران – توحید – خیابان شهید طوسی – پلاک ۱۰۰ – واحد ۳

تلفن :

۰۲۱.۶۶۵۶۴۴۵۸.۶۰

تلگرام :

@academybooyegol

ایمیل :

info@booyegol.com

سایت :

www.academy.booyegol.com

خانم مهندس سعیده صداقتی

متولد:  ۱۳۶۱/۳/۲۲

 

کارشناس گیاه پزشکی وکارشناس ارشد میوه کاری ازدانشگاه علوم تحقیقات

دارای ده سال سابقه تدریس گیاهان آپارتمانی و نگهداری گلخانه های زینتی درشهرداری تهران

دارای مدرک مدیریت گلخانه ازسازمان نظام مهندسی کشاورزی زیر نظر اولین کمپانی گل وگیاه ایران

دارای ده سال سابقه تدریس کشاورزی پایه و شرکت درچندین طرح تحقیقاتی فضای سبز