از گلترنت اولین سامانه آموزش آنلاین گل آرایی در ایران رونمایی شد .
0

آرمان سفیدی ، موسس و مدیر عامل موسسه بوی گل

 

بوی گل فقط به شما گل آرایی آموزش نمی دهد بلکه نحوه کسب درآمد از هنر گل آرایی و تاسیس کسب و کار را نیز در طی یک برنامه هدفمند به شما آموزش خواهد داد . هدف ما موفقیت نهایی و رسیدن شما به درآمد مطلوب است .

آرمان سفیدی
question