از پوسته جدید آموزشگاه گل آرایی بوی گل رونمایی شد
0

آرمان سفیدی ، موسس و مدیر عامل موسسه بوی گل

 

بوی گل فقط به شما گل آرایی آموزش نمی دهد بلکه نحوه کسب درآمد از هنر گل آرایی و تاسیس کسب و کار را نیز در طی یک برنامه هدفمند به شما آموزش خواهد داد . هدف ما موفقیت نهایی و رسیدن شما به درآمد مطلوب است .

آرمان سفیدی

هم آموزش بده ، هم یاد گیر ، اینجا آموزشگاه گل آرایی اینترنتی بوی گل است

question